All fields are required.

Close Appointment form
Ce paşi trebuie să urmaţi dacă sunteţi inclus în dializă în altă ţară şi planificaţi să veniţi în R. Moldova?
icon
Ce paşi trebuie să urmaţi dacă sunteţi inclus în dializă în altă ţară şi planificaţi să veniţi în R. Moldova?

No Comments

Odată cu inaugurarea Centrului de Dializă din Chişinău, deschis în cadrul proiectului de parteneriat public privat pentru servicii de dializă, acces la un tratament echivalent cu centrele de dializă europene au toate persoanele care îşi propun să vină în R. Moldova: fie în scop de odihnă, turism, serviciu sau „acasă la părinţi şi rude”.

Deci, dacă sunteţi o persoană dependentă de dializă şi planificaţi să vizitaţi R. Moldova, cu cel puţin două săptămâni înainte de sosire trebuie să adresaţi o solicitare la care să anexaţi toată documentaţia medicală necesară scrisă în limba română / rusă / engleză sau franceză. Dosarul întocmit în altă limbă decât cele enumerate va trebui tradus şi autorizat de notar.

Dosarul medical trebuie să conţină datele de identitate a pacientului, diagnosticul de bază, descrierea complicaţiilor insuficienţei renale cronice şi ale maladiilor asociate, regimul actual de dializă, filtrul de dializă implementat, anticoagulantul administrat, doza de eritropoetină, a preparatelor cu acţiune asupra metabolismului fosfo-calcic, prezentarea particularităţilor individuale de evoluţie şi de tratament prin dializă.

În adresare persoana trebuie să indice perioada pentru care solicită să fie încadrat în dializă la Centrul de Excelenţă din Chişinău şi neapărat să ataşeze copia actului de identitate (buletin sau paşaport).

Pacienţii care se află peste hotarele ţării, dar deţin poliţa de asigurare medicală activă eliberată de autorităţile R. Moldova, beneficiază de servicii de dializă gratis. Însă, trebuie de luat în calcul, că pentru a fi încadrat în dializă la Centrul „BB-Dializa”, trebuie să obţină îndreptarea de la medicul specialist nefrolog-urolog din cadrul Spitalului Clinic Republican sau Policlinicii Republicane.

Pentru cetăţenii moldoveni care sunt de mai mult timp în străinătate şi nu deţin poliţă de asigurare medicală moldovenească, serviciile la Centrul de Dializă din Chişinău sunt contra plată. Vor trebui să achite pentru servicii şi cetăţenii străini.

Pentru a beneficia de servicii de înaltă calitate la centrul BB-Dializă pacientul care vine din altă ţară   trebuie să se programeze din timp, iar specialiștii noștri îl vor asista cu tot necesarul pentru asigurarea confortului maxim în unitatea de dializă.

Programările se pot efectua la numărul de telefon + (373) 22  02 62 50 sau ne puteți scrie pe adresa electronică info@dializa.md.

  • Share This

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>