All fields are required.

Close Appointment form

servicii

Servicii care depășesc așteptările

 

BB-Dializă SRL extinde și în R. Moldova practicile medicale europene performante și își axează activitatea pe prestarea serviciilor care să asigure îmbunătățirea calității vieții pacienților incluși în dializă.

Noi împărtășim principiul de bază al companiei B.Braun, unul din cei mai mari furnizori de servicii și produse medicale la nivel mondial  : “Misiunea noastră este să îmbunătăţim calitatea vieţii pacienţilor noştri“, principiu de care compania B.Braun se ghidează pe parcursul activității de mai bine de 175 ani.

Pentru a oferi servicii de cel mai înalt nivel compania BB-Dializă a implementat în centrele pe care le gestionează mecanismul perfect pentru asigurarea comfortului maxim pacienților săi. Astfel au fost îmbinate armonios componentele unui serviciu medical excelent: personal profesionist instruit în centrele B.Braun, echipament medical de ultima generație Dialog+ și sistemul integrat de interconectare a aparatelor de dializă cu un post de comandă central, numit Nexadia®, sitem care permite determinarea eficacității tratamentului în timpi reali, prin urmare caliatea tratamentului devine măsurabilă.

BB-Dializă se focusează pe asigurarea satisfacerii celor mai riguroase cerințe înaintate de protocoalele medicale din R. Moldova, dar și standardelor de înaltă calitate europene.

Am apelat la practicile marilor furnizori de servicii medicale de dializă cu reputație internațională, pe care astăzi le implementăm în centrele noastre. La fel ca și în centrele de excelență europene spectrul de servicii prestate în unitățile BB-Dializă este unul impresionant: de la servicii de bază medicale de hemodializă si hemofiltrare; până la servicii adiționale pentru asiguarea comfortului pacienților: transportarea persoanelor incluse în dializă, suport psihologic calificat, consultatrea dietologului și o masă ajustată la necesitățile alimentare restricționate ale persoanelor cu afecțiuni renale – toate sunt direcționate pentru a ameliora calitatea vieţii pacienților și implementarea unui sistem de management bine pus la punct.