All fields are required.

Close Appointment form

Personal medical profesionist

Un parteneriat centrat pe nevoile pacienților

Implementarea cu succes a unor modele de interacțiune privat – public în prestarea serviciilor medicale reprezintă o provocare a zilelor noastre.  Procesul de prestare a acestor tipuri de servicii  nu mai aparține doar unei singure instituții, dar al unei rețele de instituții legate între ele, ce au drept scop final prestarea serviciilor medicale la un nivel înalt. Axat pe cele mai de succes realizări în cooperarea instituțiilor similare la nivel european, acest tip de parteneriat reprezintă o regândire a procesului în sine – asigurarea funcţionării unui sistem de sănătate modern.

În vederea reanimării situației existente în domeniul dializei în Republica Moldova a fost creat “Parteneriatul Public-Privat pentru Servicii de Dializă”.  Partenerul public, reprezentat de Ministerul Sănătății din R. Moldova, iar în cazul centrelor raionale – de autoritățile publice locale; și partenerul privat reprezentat de compania BB-Dializă SRL  și-a propus introducerea unei cooperări eficiente în vederea asigurării, în termeni rezonabili, a pacienţiilor cu boli renale, cu servicii de dializă de înaltă calitate.

Preocupați de optimizarea serviciilor și alinierea la standardele europene, am apelat la experiența de renume în domeniu al companiilor care prestează servicii de consultanță calificată, fiind promotorii standardelor profesionale, metodologice și etice înalte.

Faptul că proiectul BB-Dializa este unul de excepție îl demonstrează și dotarea tehnico-materială inovativa, bazată pe creșterea siguranței și îngrijirii pacientului, toate centrele fiind dotate cu echipamentele B.Braun, recunoscute pe plan mondial drept unele din cele mai performante, produse concepute să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate, siguranță, durabilitate și eficiență.

Astfel, compania ÎCS BB-Dializă SRL pe de o parte și Ministerul Sănătății, autoritățile publice locale, conducerea instituțiilor medicale pe de altă parte au format un parteneriat cu un profund impact social, cu o abordare proactivă centrată în exclusivitate pe necesitățile pacienților.