All fields are required.

Close Appointment form
Cum a influențat pandemia numărul ședințelor de dializă?
icon
Cum a influențat pandemia numărul ședințelor de dializă?

No Comments

Starea de urgență impusă de pandemia de Coronavirus a dus la restricționarea accesului la mai multe servicii medicale, însă nu și la serviciile de dializă, care sunt vitale pentru persoanele viața cărora depinde de aparatul de substituție a funcției renale. În centrele „BB-Dializă” au fost implementate măsuri suplimentare de protejare a personalului medical și a pacienților astfel încât unitățile să poată funcționa în regim normal.

Cum însă a influențat pandemia de coronavirus numărul de ședințe de dializă ne vorbește Petru Cepoida, directorul medical al companiei „BB-Dializă”.

 

Câte ședințe de dializă au fost făcute de la deschiderea primului Centru de Dializă până în prezent?

Până la momentul actual în toate unităţile ambulatorii „BB-Dializă” S.R.L. s-a efectuat peste 220 de mii de dialize din care 200 de mii – şedinţe de hemodializă şi aproape 20 de mii – şedinţe de hemodiafiltrare. Serviciul de hemodiafiltrare, care este considerat mai eficient ca hemodializă în înlăturarea substanţelor toxice macromoleculare, este asigurat en masse din luna mai 2019. În fiecare unitate  ambulatorie de dializă, 25% din aparate de dializă sunt capabile de hemodiafiltrare, ceea ce este suficient pentru asigurarea tuturor pacienţilor care au necesitate în această procedură.

Câți pacienți beneficiază de serviciile centrelor „BB-Dializă” ?

Cu toate că pe parcursul primului an de funcţionare (2016) Centrul BB-Dializă din Chişinău a efectuat aproape 50% din totalul şedinţelor de dializă, la momentul actual 5 din 6 dialize efectuate în Republica Moldova sunt asigurate de unul din cele patru unităţi de dializă ambulatorie ale partenerului privat reprezentat de compania „BB-Dializă” S.R.L.

 

„După trecerea pacienţilor în unităţile „BB-Dializă”  coeficientul a crescut semnificativ, ceea ce a demonstrat dispariţia problemelor legate de accesul limitat la  serviciul de dializă care a fost până la implementarea proiectului de parteneriat public privat”.

 

De la implementarea parteneriatului public privat numărul de ședințe per pacient a crescut?

La momentul transferului pacienţilor numărul mediu de dialize/ săptămână/ pacient a variat între 2,1 şi 2,25, în funcţie de secția de unde a fost transferat pacientul. După trecerea pacienţilor în unităţile „BB-Dializă”  coeficientul a crescut semnificativ, ceea ce a demonstrat dispariţia problemelor legate de accesul limitat la serviciul de dializă care a fost până la implementarea proiectului de parteneriat public privat. Toţi pacienţii, care au indicaţii pentru dializă de 3 ori pe săptămână (factorii importanţi includ: nivelul de intoxicaţie uremică, volumul de câştig interdialitic de lichid, prezenţa anumitor patologii asociate (ex. diabet zaharat, sindrom cardiorenal ş.a.)) beneficiază de numărul necesar de dialize. Factorul limitant principal la pacienţii cu indicaţii prezente este refuzul expres al pacientului faţă de trecere la regim de dializă 3 ori/ săptămână. Aproximativ 15-20% pacienţi au indicaţii limitate faţă de dializă de trei ori pe săptămână din cauza nivelului relativ mai mic de intoxicaţie uremică şi diureza păstrată (cel mai frecvent sunt pacienţii noi aflaţi la dializă timp de 6-18 luni). 

Ce presupune o ședință de dializă? Vă rog să explicați pe înțelesul unui pacient care abia de a aflat că urmează să fie inclus în dializă.

Sunt 2 compartimente importante în aprecierea calităţii şedinţei de dializă: măiestria personalului medical şi implicarea celui non-medical. De sigur, foarte semnificativă este calitatea aparatajului şi filtrelor de dializă, soluţiilor şi lichidului utilizat în procedeu. Acestea sunt responsabile pentru compensarea următoarelor funcţii renale: detoxicare (ex. eliminarea toxinelor uremice), menţinerea echilibrului acido-bazic şi respectarea statutului hidric al pacientului. Al doilea compartiment este îndreptat spre compensarea altor funcţii renale şi cuprinde un spectru larg de medicamente patogenetice şi metabolice, inclusiv: eritrostimulătoare (compensarea anemiei renale), fierul i.v. (fierul peroral nu este eficient la pacienţi dializaţi, administrarea medicamentului este îndreptată la compensarea anemiei feriprive), tratamentul dereglărilor metabolismului fosfo-calcic (fixatorii de fosfor ca Carbonat de Calciu şi Sevelamer, vitamina D3 activată şi calcimimetice), combaterea sindromului de inflamaţie-caşexie (vitaminele B1, B2, B6, B12, C, L-carnitină, Riboxină, Acidul folic). De asemenea, toate medicamentele de urgenţă pentru pacientul dializat sunt asigurate în cadrul centrelor „BB-Dializă”.

„Cel puţin la etapa actuală, diferenţa de bază între instituţiile publice şi „BB-Dializă” S.R.L la capitolul calitatea aparatajului şi filtrelor de dializă, constă în nivelul de tratament patogenetic şi metabolic al pacienţilor dializaţi, ceea ce contribuie în mod esenţial la calitatea înaltă a serviciului acordat”.

 

În ce măsură pandemia a influențat numărul de ședințe planificat pentru anul 2020?

Pentru anul 2020 s-a planificat numărul de şedinţe de dializă conform evoluţiei lor în anii precedenţi, considerând peste 200 de pacienţi noi încadraţi anual în dializă și cu excluderea din servicul de dializă ambulatorie a 80-90 pacienţi care fie se adresează pentru a face transplant, pleacă peste hotarele RM, precum şi sistările substituţiei artificiale a funcţiei renale din alte cauze. Însă, pandemia cu infecţia COVID-19 în mod sigur a influenţat și va influența numărul final de dialize din cauza că a scăzut adresabilitatea timpurie a pacienților la medic și a crescut mortalitalitatea printre cei care se află în predializă (adică cu insuficienţa renală medie şi gravă, care, însă, încă nu au indicaţii definitive pentru iniţierea dializei cronice).

„În perioada de urgență de serviciile centrelor „BB-Dializă” au beneficiat 30 de concetățeni reveniți în RM”

Deoarece pacienţii dializaţi reprezintă o categorie de risc major pentru evoluţia nefavorabilă a infecţiei COVID-19 ( vârsta, diabet zaharat, patologia cardiovasculară asociată, stare de inflamaţie cronică ş.a.), se observă o tendinţă spre reducere a numărului şedinţelor de dializă faţă de numărul planificat de şedinţe, care în al doilea trimestru 2020 a fost compensată de includerea în dializă în cadrul centrelor „BB-Dializă” a 30 de concetăţeni reveniţi în RM în timpul pandemiei.

De la începutul anului curent câte ședințe de dializă au fost făcute în fiecare centru „BB-Dializă”?

În Centrul de Dializă Chişinău 1 s-au efectuat peste 22 000 de  şedinţe de dializă, în Centrul de Dializă Bălţi s-au efectuat 11000 de şedinţe de dializă, în Centrul de Dializă Chişinău 2 s-au efectuat peste 6000 de şedinţe de dializă şi în Centrul de Dializă Cahul s-au efectuat aproape 2000 şedinţe de dializă.

 

Vă mulțumim!

 

1
  • Share This

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>